bew51

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : “بازرگانی بین الملل” عنوان : بررسی عوامل موثر…

bew50

f دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی موضوع: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)…

bew49

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (.M.A) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل عنوان:…

bew48

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آذربایجان غربی نام دانشکده و نام گروه آموزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق…

bew46

2730539052500 2433320-53657500 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت- گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش:”سيستم‌هاي اطلاعاتي” عنوان: بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه…

bew45

-33909024447500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرايش:”منابع انسانی” عنوان : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان…

bew44

911860508000 2565400-90487500 دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت دانشكده تحصيلات تكميلي گروه مديريت بازرگاني پايان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد( M.A ) رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه عنوان: بررسي…

bew43

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش تحول عنوان: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی(…

bew40

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران از سال هشتاد و هفت تا سال نود و یک(دوره پنج ساله)چکیده:…

bew39

دانشگاه آزاد اسلامی-126882-697363 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده مدیریت و اقتصاد پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی عنوان: بررسی رابطه…